Enebolig Hellesjyen 2

Enebolig med drømmeutsikt over to plan satt opp i hellesjyen

Snekkere på dette oppdraget er Mathias Sørenese og Dag Vian.