Enebolig Hellesjyen 3

Enebolig på et plan satt opp i hellesjyen. 

Snekkere på dette oppdraget er Bjørn Kristian Haukland og Henning Selnes.